2,829,172 книг
895,398 авторов
126,126 рубрик

Рубрикатор
Указатель авторов
Найди книгу
Добавь книгу
Услуги авторам ***

Последние рецензии
Последние предложения

Самые популярные

Интересные факты
Информация о проекте

Куплю - предложения о покупке книг
Продам - объявления о продаже книг
Ищу - объявления о поиске информации
Предложи свою книгу на продажу
Попроси нужную тебе книгу (обмен/продажа)

visits

  Найти:
Г. Л. Олди
Гроза в Безначалье. Черный Баламут. Том 1
Куплю в любом состоянии (далее...)
Анатолий Алексеевич (пред) Логунов 
Арсений Александрович ( Соколов 
В. И. (уч. секр) Денисов 
Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации.
Тезисы докладов Всесоюзной конференции (5-я Советская гравитационная конференция).
307 стр.
M: Изд-во Моск. Ун-та
1981


Expand/Collapse All Открыть/Закрыть все
издания книги

1981Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (5-я Советская гравитационная конференция). , 307 стр., M: Изд-во Моск. Ун-та

рубрики книги

530.12Принцип относительности
531.51Законы всеобщего тяготения

рецензии на книгу

Проф. Г.А. Алексеев (МИАН)9/18/2018
Я не состоял в КПСС, не являюсь родственником майора, позже (1982) подполковника КГБ Александра Алексеевича Алексеева
Gaina Alex10/17/2013
Continuation: V.V. Dodonov, V.I. Man'ko, V.D. Vainshtein, V.N. Rudenko, L.I. Rudakova, M.F. Shirokov, L.B. Borisova, L.E. Piragas, E.V. Kurmyshev, P.N. Bogolyubov, A.F. Pisarev, N.S. Shavokhina, M.V. Sazhin, V.A. Belokon, yu.V. Grats, E.yu. Melkumova, A.B. Balakin, V.I. Bashkov, V.B. Braginskij, V.I. Panov, V.D. Popelnyuk, A.D. Kochubej,V.P. Mitrofanov, A.D. Alekseev, L.F. Vitushkin, N.I. Kolosnitsyn, V.M. Moskovkin, V.A. Krysanov, A.S. Burundukov, U.Kh. Kopvillem,, O.B. Karpov, S.V. Rodichev, yu.R. Musin, (далее...)
Gaina Alex10/17/2013
Continuation: A.O. Alakhverdiev, O.Kh. Guseinov, F.K. Kasumov, I.M. Yusifov, V.S. Sekerzhitskij, G.A. Shul'man (very good man from Belarus, I have lived with him in the same room at few conferences), V.I. Reizlin, V.A. Filimonov, O.I. Bogoyavlenskij, A.G. Nekrasov, A.A. Mikhal'chuk,A.V. Nosovets, A.G. Kapitonov, I.S. Nurgaliev, M.O. Minasyan, P.A. Abramyan, G.G. Arutunyan, G.S. Saakyan, D.M. Sedrakyan, K.I. Shakhabasyan, G.G. Arutyunyan, V.V. Papoyan, G.K. Avetisyan, A.K. Avetisyan, G.S. Adzhyan, A.S. Aruty (далее...)
Gaina Alex10/17/2013
Continuation: V.N. Efremov, I.L. Rozental, M.L. Fil'chenkov, Yu.E. Senin, A.I. Zhuk, B.G. Aliev, A.A. Roslyi, L.F. Babichev, V.I. Kuvshinov, K.P. Stanyukovich, G.N. Shikin, E.M. Serebryanyi, V.M. Nikolaenko, Ya.P. Terletskij, A.L. Zel'manov, I.D. Novikov, A.G. Polnarev, V.F. Shwratsman(Shvartsman), N.G. Makarenko, O.A. Pushkarev, L.P. Grishchuk (Died as a professor in Cardiff UK), A.D. Popova, A.V. Zakharov, Yu.G. Ignat'ev, V.Yu. Shulkovskij, G.S. Bisnovatyj-Kogan,E.F. Seidov, A.A. Mokeev, V.A. Ruban, A.Yu. (далее...)
Gaina Alex10/17/2013
Continuation: M.N. Polozov, A.K. Gorbatsevich, V.V. Bondarev, V.M. Razorenov, M.F. Shirokov, D.F. Kurdgelaidze, V.V. Gonyaev, A.B. Gaina, G.A. Chizov (my coauthor Chizhov contributed partially to only 1 of 2 abstracts), I.A. Obukhov, A.B. Pestov, A.I. Legkij, G.N. Shikin, A.ya. Burinskij, V.G. Krechet, M. Gladchenko,G.A. Alekseev, S.G. Mamaev, I.L. Bukhbinder, D.M. Gitman, K.P. Stanyukovich, V.N. Melnikov, M.B. Menskij(Mensky), V.M. Mostepanenko, V.M. Frolov, V.A. Shelyuto, A.A. Grib, A.V. Nesteruk, V.I. Ne (далее...)
Gaina Alex10/17/2013
Continuation: A.A. Sokolov, A.N. Aliev, D.V. Gal'tsov, N.A. Chernikov, V.Unt, P. Kuusk, L.Yu. Blajenova-Mikulich, N.R. Sibgatullin, R.I. Mankin, G.A. Kotelnikov, S.V. Rumyantsev, A.A. Vlasov, R.F. Polishchuk, S.I. Tertychnyi, V.I. Repchenkov, Yu.G. Sbytov, G.A. Gavrilina, A.M. Baranov, A.A. Cheshel, V.F. Panov, I.R. Mubarakshin, D.Ivanenko, B.N. Frolov, N.P. Konopleva, V.I. Kudrin, A.V. Minkevich, F.I. Fedorov, V.M. Koryukin, E.V. Smetanin, A.P. Efremov, M. Gladchenko, V. Korotkij, B. Iliev, S. Manov, Yu.S. (далее...)
Gaina Alex10/17/2013
The following authors contributed to this Conference: A.B. Aminova, V.D. Zakharov, M.M. Beilinson, G.A. Sardabnshvili, V.P. Yanchevskij, M.Yu. Konstantinov, M.V. Dudik, V.P. Oleinik, A.I. Cheremisin, V.V. Lugovtsov, N.V. Pavlov, V.A. Buerakov, S.L. Galkin, S. Manov, V.R. Kaigorodov, Yu.N. Kudrya, S.P. Gavrilov, A.V. Artemenko, V.G. Agakov, V.G. Bagrov, V.V. Obukhov, A.A. Koppel, T.R. Lember, V.P. Semenov, P.I. Mironiuk, S.A. Merkulov, R.F. Bilyalov, N.V. Mitskievich, Ts.I. Gutsunaev, Yu.G. Ermolaev, E.Kh. K (далее...)

Написать рецензию или отзыв!


покупка/продажа
Эта страничка была запрошена 307 раз(а).
Юренко Виктор Васильевич
Городское газовое хозяйство
Продам (далее...)


Cообщить об ошибке на этой странице

Copyright (c) Biblus Inc., 2000-2015